englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> Cch học Anh ngữ cho mọi giới !!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: want2learn
 member
 ID 17564
 Date: 06/20/2009


Cch học Anh ngữ cho mọi giới !!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn, đ lu ti đ vắng mặt nơi đy! Nay ti c dịp biết được website nầy : Paltalk chấm com - khi vo đy, trước hết th download paltalk scene, kế đến l click Action -> Join chatroom ->AsianPacificOcean -> Education v chọn room m bạn thch để học English với những người native speakers nơi đy!!!

Mong cc bạn c những giờ học tốt cho hm nay v mai sau !!!!

Good luck to all !


gp kiến
 Reply: dong1
 member
 REF: 99641
 Date: 07/27/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi want2learn,

As your instruction, I have joined the room successfully.Also I get a voice chat conversation from others.
Thanks so much.
However, actually I have no sense of usage the room.
I'm wondering how to use the place most effective, which button accompany with which function...Please instruct me more detail...Thanks 100 %.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group