englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> 10 phần mềm học tiếng Anh miễn ph tốt nhất

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bou123
 member
 ID 17530
 Date: 05/20/2009


10 phần mềm học tiếng Anh miễn ph tốt nhất
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C nhiều phần mềm học tiếng anh miễn ph rất hay m cc bạn khng biết. Sau y l một số phần mềm mình ã dng thử

1. Learn English Vocabulary By Pictures 1.6 (Free) Views: 128716
2. VOA Special English - Education Reports V.2.1 (Free)
3. English by Picture (Free)
4. ETS 1.0 (Free)
5. Grammar 1.2 (Free)
6. MultiDictionary 8.0 (English-Russian-French-German-Vietnamese)(Free)
7. Vocabulary Learning Tool (Free)
8. VOA Special English - In The News V.2.1 (Free)
9. VOA Special English - Economics Reports V.2.1 (Free)
10. VOA Special English - Development Reports V.2.1 (Free)

Bạn c thể tải về dễ dng tại

http://www.ohaysoft.com/free_english_learning_software_page01.html
gp kiến
 Reply: princessvy
 member
 REF: 100090
 Date: 07/06/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Uk`, mi`nh kug~ da~ thu? oy`thi` du'ng la` hay thik nhung ma` co' die`u la` pha`n mem` chay hoi cha^m.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group