englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> Pronunciation Rules Quy tắc Pht m tiếng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bou123
 member
 ID 17344
 Date: 12/20/2008


Pronunciation Rules Quy tắc Pht m tiếng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Học pht m đng một từ l bước cơ bản đầu tin khi học tiếng Anh. Tuy nhin khng phải ai cũng quan tm đến việc học pht m để rồi khi giao tiếp với người nước ngoi bạn ni một thi một hồi m người ta chẳng hiểu g. Vấn đề khng phải bạn ni sai ngữ php hay dng từ khng chuẩn m l bạn pht m qu dở dẫn đến hiểu lầm hoặc hiểu khng đng nghĩa của từ. Bạn đừng chỉ c qu tr tm vo việc "cy" ngữ php hay từ vựng m bạn hy ginh một khoảng thời gian nho nhỏ l đủ để bạn học cch pht m v ngữ điệu của cu khi ni. Tất cả đều c quy tắc của n, bạn hy học cc quy tắc qu bu dưới đy v p dụng bạn sẽ thấy hiệu quả như thế no.

http://tienganhcaptoc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=92


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group