englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> pe' xjn lo^j~ na'

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bupbexjnh
 member
 ID 15566
 Date: 07/02/2007


pe' xjn lo^j~ na'
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
so* dy ka? nha` --- tua^n` vu*a` roaj` -- pe' dj cho*j --- ne^n hok onl ---buo^n vo*i' ka? nha` dc --- tha^t' le^~ we' --- pe' so*dy nha' ---- chuzzzzzzzzz ---- muakkkkkkkkkkkkkkk

gp kiến
 Reply: choilongga
 member
 REF: 94184
 Date: 07/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bụp b xinh đi lm choilongga tui ở nh bn qu oa oa...
thế đi chơi về c qu cho tui hng?????


 
 Reply: incon
 member
 REF: 94271
 Date: 07/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tỉ tỉ choilongga mấy ngy rầy đi đu zị, trốn học hử......... ??????????????????????????
 
 Reply: chauquach
 member
 REF: 95540
 Date: 08/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hey!,
mnh l bảo chu rất vui được lm quen với cc bạn, mnh rất thch học anh văn nhưng mnh rất mau qun ngữ php ai biết cch chỉ mnh đi. 1 chầu kem nh hiihhi


 
 Reply: sohoku
 member
 REF: 96436
 Date: 10/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
can i enjoy with everybodu to form a group! my name's tuan , i'm 21 years-old . I can speak english but a little. So i want to make friends with eveybody. please help me to improve my knownledge. thanks a lot

 
 Reply: boy123
 member
 REF: 97138
 Date: 11/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi all! sohoku, where're u form?
I'm from HCM City! I'm beginning to learn E!
My name's sang! 24 year old!
Do u have YAHOO messenger?


 
 Reply: sadsad
 member
 REF: 97808
 Date: 01/22/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi!!! nice to make friend with you!! you can contact with me if you want, my nick is tieuthunhahonguyen_giahan (it's too long ^_^).....we can improve our English

 
 Reply: chobit2512
 member
 REF: 98227
 Date: 04/05/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
What ?What This topic talk about ?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group