englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> cho mọi người

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: chinguyen
 member
 ID 14584
 Date: 02/12/2007


cho mọi người
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
c ai rnh by ti trốn học với

gp kiến
 Reply: newbie
 member
 REF: 90520
 Date: 02/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho Chi, mnh l thnh vin mới v chỉ biết 1 t anh văn, hiện đang muốn tm người gip đỡ. Nếu trốn học cng với bạn th bạn chỉ cho mnh anh văn nh.

 
 Reply: chinguyen
 member
 REF: 90527
 Date: 02/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
được rồi nhưng m bo cho bạn biết tiếng anh của mnh tệ lắm ...nếu c g sai st thi mong được bạn chi gio cho thm nh.thank you very much...but what's your name?how old are you?where do you live????


 
 Reply: cobenhinhanh
 member
 REF: 91568
 Date: 04/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn c cần phải hỏi chi tiết thế hok ???

 
 Reply: girllovelyon
 member
 REF: 94055
 Date: 06/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
trốn học m cũng c club th botay.com .nhung chắc t ai dm trốn học


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group