englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trốn học anh văn Club >> cho muo^.i hoi chut hen ! webmaster

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sweetdream
 member
 ID 14021
 Date: 11/11/2006


cho muo^.i hoi chut hen ! webmaster
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Muội muốn để avatar của mnh ln mỗi bi viết vậy huynh c cch no gip muội được khng?


gp kiến
 Reply: xuanlam
 member
 REF: 89000
 Date: 12/04/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C:\Documents and Settings\Anh\My Documents\My Pictures\anh con gai viet\bowl.jpg

 
 Reply: nhocmeocon
 member
 REF: 91255
 Date: 04/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
l seo?


 
 Reply: cobenhinhanh
 member
 REF: 91569
 Date: 04/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hiểu chết liền lun đo xuanlam ^^!


 
 Reply: doannla
 member
 REF: 91575
 Date: 04/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
vao My Documents roi vao lua hinh ban muon de upload dua vao ...se duoc...Good luck!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group