englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Trung tm học Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, chi ph mềm

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguoituyet
 member
 ID 24535
 Date: 08/01/2017


Trung tm học Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, chi ph mềm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đang tm trung tm học Tiếng Anh giao tiếp để đp ứng cng việc, nghe nhiều bạn n giới thiệu Trung tm Anh ngữ Tome học th vị, gio vin vui tnh, nhiệt tnh, phng học bố tr đẹp, chi ph học tập cũng mềm, m quan trọng l phương php dạy của gio vin linh hoạt, ph hợp với người đi lm nữa. bạn no đ tham gia hoặc c biết về trung tm th cho mnh gp nh! Cảm ơn mọi người.

gp kiến
 Reply: tienganh760295
 member
 REF: 125736
 Date: 08/11/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đang học ở Tome n bạn, ở đy học Tiếng Anh giao tiếp hay v hiệu quả lắm, Thầy c ở đy dạy vui, dễ hiểu, m chi ph cũng mềm nữa, thời gian học linh động, lớp học sỉ số đảm bảo,chương trnh ny ph hợp với cc bạn muốn tập trung Nghe Ni giao tiếp tốt để đi lm, v thi lấy bằng Toeic đầu ra nh!

 
 Reply: bibi4789
 member
 REF: 125739
 Date: 08/11/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh một vote cho ILI nh


 
 Reply: chimmisa
 member
 REF: 129047
 Date: 10/24/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh thấy bn chỗ ILI l thị ring dạy giao tieepss hiệu qảu, học ph rẻ được hocjv wosi 100% gio vin nước ngoi, tham khảo thm chỗ ny ạ ili.edu.vn

 
 Reply: thaibinh1505
 member
 REF: 130113
 Date: 01/10/2018


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng học ở Tome 2 kha rồi n, thầy c ở đy dạy nhiệt tnh lắm , nhất l thầy Quang với c Phương, Khả năng giao tiếp tiếng anh của mnh tiến bộ rất nhiều

 
 Reply: thaibinh1505
 member
 REF: 130136
 Date: 01/12/2018


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi, mnh đang học tiếng Anh giao tiếp bn trung tm Anh ngữ TOMe n, mnh thấy chất lượng bn trung tm kh ổn, gio vin bn trung tm nhiệt tnh v c phương php giảng dạy dễ hiểu v hấp dẫn, một lớp học bn trung tm chỉ khoảng 15 người nn học vin dễ tương tc với nhau cũng như gio vin c nhiều thời gian dnh cho học vin.

 
 Reply: nhalt
 member
 REF: 130137
 Date: 01/12/2018


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
qua tome học thử đi bạn, mnh cũng tham khảo nhiều tt rồi nhưng thấy chưa ph hợp, qua tt ny thấy tất cả cc thầy c v nhn vin đều dễ thương, nhiệt tnh, phương php học cũng hiệu quả, dễ nhớ bi

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group