englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Can tham khao y kien cua moi nguoi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoacomay
 member
 ID 17343
 Date: 12/17/2008


Can tham khao y kien cua moi nguoi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh muon hoc Toefl ibt, nhung ma noi minh song thi khong co bat ky trung tam ngoai ngu nao day Toefl. Neu minh muon tu hoc chuong trinh nay thi bat dau nhu the nao? giao trinh, bang dia nao la thich hop nhat?
Mong cac ban cho minh y kien nha. Co nhung ai da hoc qua chuong trinh nay roi thi truyen cho minh chut kinh nghiem voi....cam on nhieu nha cac ban.
chuc 1 ngay that vui.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group