englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> LAP NHOM HOC THI ielts

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sheep
 member
 ID 17338
 Date: 12/14/2008


LAP NHOM HOC THI ielts
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac ban oi! m dang ki thi IELTS vao thang 3 nam 2009. Hien m dang can lap mot nhom nho de cung trao doi va hoc tap ve cac ki nang noi va viet. Neu ai co nhu cau hoac sap thi IELTS thi lien he m nhe cac ban, thanks!

gp kiến
 Reply: bkhta
 member
 REF: 99063
 Date: 12/15/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
do la y kien hay , minh du tinh thi ielts vao nam 2010, nhung gio khong biet phai bat dau hoc nhu the nao! minh rat mong cac ban chi bao themmymail: nguyentruongnhon@yahoo.com.vn


 
 Reply: hanoimaixa
 member
 REF: 99216
 Date: 02/05/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oach....to cung thi vao thang 3 nam 2009, to hoc nam thu 4 Ngoai thuong, trinh do tieng anh o muc kha, muc tieu la dat 7.0 de di du hoc, hoc nhom chu yeu de nang cao kha nang noi. Nick cua to la hanoimaixa@yahoo.com, ban nao co chung muc tieu thi lien he nhe'....

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group