englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Ai c mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh mnh xin với!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhtruyenblf
 member
 ID 17289
 Date: 11/10/2008


Ai c mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh mnh xin với!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh chuẩn bị nộp một t hồ sơ xin việc, nn mnh cần một t mẫu đơn bằng tiếng Anh để tham khảo. Bạn no c upload ln mnh xin với. Cảm ơn moi ngừoi rất nhiều!

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group