englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Hello everybody!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhtruyenblf
 member
 ID 17282
 Date: 11/07/2008


Hello everybody!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Im a new member. Im very happy to get acquainted with everybody!

gp kiến
 Reply: tomato009300
 member
 REF: 98970
 Date: 11/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi, nice to meet you !!

 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 98971
 Date: 11/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Likewise Thanhtruyenblf. Likewise!

 
 Reply: hoatigonnguyen
 member
 REF: 99164
 Date: 01/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nice to meet you !

 
 Reply: ngochavl
 member
 REF: 99165
 Date: 01/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear everybody!
minh cung la thanh vien moi cua dien dan, mac du minh da vao day lam bai tap, xem phan tra loi cua cac ban ve cac ki nang hoc tieng anh, minh thay rat huu ich khi tham gia vao dien dan nhung minh chua post bai bao gio.
Mong lam quen voi tat ca cac ban trong dien dan de trao doi viec hoc anh van tot hon
Nickname yahoo cua minh: ngocha80ts@yahoo.com
Best regards,
Ngoc Ha


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group