englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> I'm new!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nonamed
 member
 ID 16920
 Date: 04/09/2008


I'm new!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nice to meet everyone.

I have to write a piece of news about "rising price and its impact to poor families" issue in about 150 words. is there any body learn to be a newspaperdom. please help me.
I'm appreciate of.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group