englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> giup' minh` voi mai minh` di gui thu* roai`!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nhocxjnh
 member
 ID 16859
 Date: 03/13/2008


giup' minh` voi mai minh` di gui thu* roai`!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chao` chi!
dao nay chi co' khoe khong. em nho chi lam . chi oi, bao gio thi chi ve tham em do. ma bay gio chi lam an co tot khong . em nho chj nhieu nhieu.....
tam biet chj nhe'!
em cua chj: nhoc xinh
dich ho minh voi!!!!!


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group