Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It's a movable feast !!! - Đó là một ngày lễ không cố định !!!Jonah: What's the animal for Chinese New Year this year ?
Waldo: The rooster. It's the Year of the Rooster.
Jonah: When is the actual date of New Year's day ?
Waldo: It's on 9th February this year.
Jonah: That's rather later than last year, isn't it ?
Waldo: It is. It moves around a bit because it's a movable feast, just like Easter.
Jonah: Anyway, Gong Xi Fa Cai, or Kung Hei Fat Choy as the Cantonese say.
Waldo: What does that mean ?
Jonah: It means " Congratulations ", I hope you make a fortune.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jonah : Con vật nào tượng trưng cho Tết Trung Quốc năm nay ?
Waldo : Con gà trống . Đây là năm của con gà trống .
Jonah : Ngày Tết sẽ vào ngày dương lịch nào ?
Waldo : Ngày 9 tháng 2 năm nay .
Jonah : Nó khá muộn hơn năm ngoái đúng không ?
Waldo : Ừ . Nó thay đổi một ít bởi vì nó là một ngày lễ không cố định , giống như là Lễ Phục Sinh .
Jonah : Dù sao đi nữa , Gong Xi Fa Cai , hay là Kung Hei Fat Choy giống như là người Quảng Đông nói .
Waldo : Nó có nghĩa là gì ?
Jonah : Nó có nghĩa là " Chúc mừng " , tôi hy vọng bạn sẽ gặp may mắn .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 10032   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.