Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


We have a family get-together !!! - Chúng tôi có một cuộc sum họp gia đình !!!Thea: We've had a Chinese friend staying with us over Christmas and she said that it was like Chinese New Year in some ways.
Perry: That's interesting. What did she mean by that ?
Thea: Well, she said just as we have a family get-together at Christmas they do the same in China at New Year.
Perry: Do they eat special food ?
Thea: Of course. On New Year's day, for example, they eat a special vegetarian dish with several different ingredients. They'll also eat a whole fish.
Perry: What's the point of all that ?
Thea: Well it's all to do with bringing wealth and prosperity to the family in the coming year. The names of all the foods sound the same as words connected with money and good fortune.

Bài dịch mang tính tham khảo

Thea :Chúng tôi có một người bạn Trung Quốc ở chơi trong dịp giáng sinh và cô ấy nói ràng theo một khía cạnh nào đó thì giáng sinh ở đây giống lễ tết của người Trung quốc.
Perry :Thú vị quá! Ý cô ấy muốn nói đến cái gì?
Thea :À,cô ấy nói rằng khi chúng ta tu họp gia đình vào lễ giáng sinh thi người Trung Quốc cũng làm như thế vào dịp năm mới.
Perry :Thế họ có món gì đặc biệt không?
Thea : Tất nhiên.Vào dịp năm mới họ ăn một đĩa rau đặc biệt với một vài thành phần khác nhau.Họ cũng ăn nguyên cả một con cá nữa.
Perry :Ý nghĩa của nó là gì?
Thea :À,Tất cả những thứ đó mang lại cho họ của cải và sư thịnh vượng khi năm mới đến.Tên của những món ăn đó nghe giống như những từ liên quan đến tiền bạc và vận may.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9450   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.