Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You don't look a day over forty !!! - Trông cô không giống như ở tuổi bốn mươi !!!Jean: So you're Mary's friend. I'm very pleased to meet you.
Marion: It's a pleasure to meet you too. Mary has told me that you also working in marketing.
Jean: Yes, but as you know, she is in shoes, while I'm in cosmetics.
Marion: Were you at school together with her ?
Jean: No, no, I'm ten years older. We met much later.
Marion: What ! I can't believe it. You don't look a day over forty.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jean : Vậy anh là bạn của Mary . Tôi rất vui khi được gặp anh .
Marion : Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết cô . Mary đã kể cho tôi rằng cô cũng đang làm việc trong ngành quảng cáo .
Jean : Ừ , và như anh biết đấy , cô ấy chuyên về giày dép , trong khi tôi thì bên lĩnh vực mỹ phẩm .
Marion : Cô có phải là học chung với cô ấy trước đây không ?
Jean : Ồ không , tôi lớn hơn cô ấy 10 tuổi . Chúng tôi gặp nhau rất lâu sau đó .
Marion : Cái gì cơ ? Tôi không thể tin được điều đó . Trông cô không giống như ở tuổi bốn mươi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7745   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.