Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Honesty is the best policy. - Thẳng thắn là cách tốt nhất.Storyline: Jon thinks that his roommate is taking advantage of him. Terri suggests that Jon have a talk with his roommate to get things straight.

Terri: How are things going with you and your roommate?
Jon: Not very well. We're supposed to share the groceries , but I end up feeding him three meals a day . My grocery bill is huge, you know. I really can't afford it any longer.
Terri: I know how you feel. I used to have a roommate like that. He never offered to reimburse me for anything.
Jon: I'm really fed up with his freeloading, but I just don't know how to tell him that he should come up with half the grocery bill, because sometimes he treats me to a meal in a restaurant.
Terri: Well, honesty is the best policy. Maybe you just want to have a heart-to-heart, friend-to-friend talk with him. If he refuses to mend his ways, then ask him to move out. You can't let him wear out his welcome.

Bài dịch mang tính tham khảo

Jon nghĩ rằng bạn cùng phòng đang lợi dụng mình . Terri gợi ý với Jon nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta.
Terri : Cậu và anh bạn cùng phòng thế nào?
Jon : Chẳng tốt đẹp lắm. Chúng tôi quyết định là chia sẻ cái cửa hàng tạp hoá nhưng tôi thì phải cho anh ta ăn ba bữa một ngày . Mà anh biết đấy hoá đơn thanh toán cho của hàng cua tôi thì rất lớn . Tôi chẳng thể cố gắng được lâu hơn nữa .
Terri : Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào . Tôi cũng từng có một anh bạn cùng phòng như thế . Anh ta chưa bao giờ tỏ ý muốn hoàn trả tôi bất cứ cái gì .
Jon : Tôi đã chán ngấy cái kiểu rề rà của anh ta rồi , tôi chỉ không biết làm thế nào để nói cho anh ta là anh ta nên thanh toán một nửa cái hoá đơn . Bởi vì đôi khi anh ta đưa tôi đi ăn tiệm .
Terri : À, nói thật là phương án tốt nhất. Có thể cậu chỉ muốn nói chuyện một cách chân tình, nói chuyện giữa những người bạn . Nếu anh ta mà từ chối sửa chữa thì hãy đề nghị anh ta chuyển đi . Cậu không thể để anh ta ở lại mãi khi anh ta không được chào đón nữa.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 14567   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.