Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


It's hard to keep up contact! - Giữ liên lạc thật là khó khăn !After so many years, Frank is still in touch with most of his friends from high school, while Sarah has lost contact with most of her buddies.

Frank: I just received a letter from one of my old high school buddies.
Sarah: That's nice!
Frank: Well, actually I haven't heard from him in ages.
Sarah: To be frank with you, I've been out of touch with most of my old friends. Only one or two still keep me posted about what they are doing.
Frank: I know. It's really hard to maintain contact when people move around so much.
Sarah: That's right. People just drift apart! But you're lucky to be back in touch with your buddy again.

Bài dịch mang tính tham khảo

Sau rất nhiều năm, Frank vẫn còn giữ liên lạc với hầu hết bạn bè ở tư thời trung học, trong khi đó Sarah đã mất liên lạc với hầu hết những người bạn của mình.
Frank :Anh vừa nhận được một lá thư từ ngưòi bạn thân cũ hồi trung học.
Sarah :Ôi, thích nhỉ!
Frank :Mà thực sự thì nhiều năm rồi anh không nghe tin gì về anh ấy.
Sarah :Thú thật với anh là em đã mất liên lạc với hầu hết bạn cũ.Chỉ còn một hay hai người gì đó thôi.
Frank :Anh biết.Thât khó để giữ liên lạc khi ma người ta chuyển đi khắp nơi.
Sarah :Đúng vậy.mọi người bị chia cách nhưng anh thi may mắn vì lại có thể liên lạc được với bạn bè.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 17875   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.